Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Graag willen we je informeren over hoe CooL Bommelerwaard met je persoonsgegevens omgaat. Waarom verzamelen we die gegevens? Waar gebruiken we ze voor? En hoe worden de gegevens bewaard en beveiligd? Dat en meer hebben we beschreven in deze verklaring. We hebben ons uiterste best gedaan deze verklaring zo volledig, beknopt, transparant, begrijpelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Is er desondanks iets niet duidelijk of heb je een vraag over een specifiek onderdeel uit deze verklaring? Neem dan gerust contact met ons op via info@cool-bommelerwaard.nl.

Omdat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, veranderen de privacy- en/of cookieverklaring ook soms. Het verdient daarom aanbeveling om deze documenten regelmatig te raadplegen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie wordt beschouwd als een persoonsgegeven als het iets over een specifiek persoon zegt óf als deze informatie (al dan niet in combinatie met andere gegevens) naar deze persoon te herleiden is. Er zijn directe en indirecte persoonsgegevens. Onder directe persoonsgegevens vallen onder andere de geboortedatum, voor- en achternaam, geslacht, adres, pasfoto, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, etc. Onder indirecte persoonsgegevens vallen gegevens die niet rechtstreeks over de persoon gaan maar wel een (unieke) relatie hebben, zoals een kenteken van een auto of het IP-adres van een computer.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

CooL Bommelerwaard verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld wanneer je een contactformulier invult, je opgeeft voor een coachingstraject, je registreert voor een workshop of lezing of andere aanvragen doet. Daarbij vragen we je veelal om een aantal gegevens in te vullen en/of toe te sturen.

Je gegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:

Voor de website:
  • Als jij je naam en e-mailadres invult op het contactformulier op deze website, gebruiken we die om jou een reactie te kunnen geven.
  • Als je toestemming hebt gegeven dat we je nieuwsbrieven mogen toesturen, gebruiken we jouw naam en e-mailadres hiervoor.
Voor de uitvoering van het CooL-programma:

Wanneer je een coachingstraject volgt via CooL Bommelerwaard, verwerken we alleen die gegevens die tijdens de uitvoering van het CooL-programma noodzakelijk zijn. De meeste gegevens vragen we zelf aan jou via de vragenlijsten die we hanteren, zodat we je tijdens jouw CooL-traject zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Een ander deel van je gegevens wordt via doorverwijzing vanuit de huisarts verkregen. Dit betreft NAW-gegevens, geboortedatum, BSN-nummer, verzekeringsgegevens en de reden van doorverwijzing.

De gegevens zijn nodig om een goede uitvoering te kunnen geven aan de aan jou te leveren zorg. Daarnaast gebruiken we deze gegevens om verantwoording te kunnen afleggen, zoals dat wettelijk is geregeld.

Tijdens het traject worden ook nieuwe gegevens vastgelegd, zoals gespreksverslagen. Deze informatie is alleen voor de leefstijlcoach toegankelijk en wordt niet (zonder jouw toestemming) met anderen gedeeld.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

CooL Bommelerwaard neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is (bijvoorbeeld met een inlognaam en wachtwoord).

Met de partijen waarmee wij samenwerken, hebben we overeenkomsten gesloten waar afspraken over privacybescherming onlosmakelijk deel van uitmaken.

Regelmatig wordt een back-up gemaakt van de gegevens. Deze wordt in een beveiligde omgeving bewaard.

Website en cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Denk bijvoorbeeld aan het onthouden van je wachtwoord waardoor je niet steeds hoeft in te loggen. Dit zijn functionele cookies. We gebruiken daarnaast Google Analytics om ons websiteverkeer te analyseren. Dit gebeurt via zogenaamde tracking cookies.

Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site (functionele cookies). Voor alle andere soorten cookies (tracking cookies) hebben we je toestemming nodig. De gegevens die via tracking cookies door de genoemde partners worden verwerkt, vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende partner(s). We raden dan ook aan om kennis te nemen van de privacy-verklaringen van deze partners.

Om spam en misbruik van de website te detecteren, verzamelen we enkele technische gegevens, namelijk je IP-adres en de browser waarin je de website bezoekt.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat kan via info@cool-bommelerwaard.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar ten minste binnen twee weken, op jouw verzoek. Het kan voorkomen dat we je vragen om een geldige legitimatie mee te sturen met je verzoek, om vast te kunnen stellen of je daadwerkelijk diegene bent waar de informatie betrekking op heeft.

Let erop dat we niet altijd je gegevens mogen verwijderen in verband met relevante wet- en regelgeving. We laten je natuurlijk altijd weten waarom we in zo’n geval je gegevens niet kunnen verwijderen.

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met je persoonlijke gegevens omgaan? Dan horen we dat graag zodat we uitleg kunnen geven en/of maatregelen kunnen treffen. Mocht een klacht door ons niet tot volle tevredenheid worden afgehandeld, kun je ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.