Klachtenregeling

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Door de nieuwe wet is een betere en snelle aanpak van klachten mogelijk. Zo kunnen mensen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Die helpt mensen verder en probeert klachten snel tot goede oplossingen te brengen. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgaanbieder het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek bevorderen.

Lost een gesprek met de zorgaanbieder of klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan biedt de wet een laagdrempelig alternatief: je kunt naar een onafhankelijke geschilleninstantie. Alle zorgaanbieders moeten bij een geschilleninstantie zijn aangesloten. Die doet een bindende uitspraak. Dit betekent dat beide partijen zich aan de uitspraak moeten houden. Je kunt dus niet in beroep.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

CooL Bommelerwaard heeft een kwaliteitssysteem. Naast een intern klachtenproces, heeft CooL Bommelerwaard zich aangesloten bij onafhankelijke klachtenbehandelaar, namelijk Klachtportaal Zorg (adres- en contactgegevens staan onderaan deze pagina).

Als je klachten hebt over de zorg die je via CooL Bommelerwaard geleverd krijgt, kun je deze natuurlijk melden, zodat de klachten opgelost kunnen worden. Volg daarbij de volgende stappen:

  1. Meld je klacht of onvrede eerst bij CooL Bommelerwaard. We gaan dan eerst in onderling gesprek proberen gezamenlijk de klacht of onvrede op te lossen.
  2. Mocht je niet tevreden zijn met de oplossing of is de klacht nog niet afdoende opgelost, dan kun je je klacht officieel melden bij Klachtenportaal Zorg. Er is een formele klachtenregeling van kracht, waarin onder andere staat hoe het klachtenproces verloopt, welke termijnen worden gehanteerd en wat de rechten en plichten zijn van zowel de zorgaanbieder als van de cliënt. Je kunt die klachtenregeling hier bekijken, maar ook altijd vinden op de website van Klachtenportaal Zorg. In dit traject stelt de klachtenfunctionaris zich onafhankelijk en onpartijdig op en zet zich in om te bemiddelen tussen cliënt en zorgaanbieder om tot een goede oplossing te komen.
  3. Ben je niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag je tot slot de klacht voorleggen aan de erkende Geschillencommissie KPZ, erkend door het Ministerie VWS. De geschillencommissie onderzoekt de situatie en doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

Contactgegevens klachtenportaal | ZORG

Kantoorlocatie: zie website Klachtenportaal Zorg

E-mail: Info@klachtenportaalzorg.nl

Telefoon: 0228-322205 (op werkdagen van 9:00 tot 12:00)